Głównym statutowym celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa w zakresie promowania i szerzenia wiedzy o kulturze Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury tanga argentyńskiego. W ciągu najbliższych lat Fundacja będzie skupiać się na dalszym rozwijaniu organizowanego corocznie Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego – ŁÓDŹ TANGO SALON FESTIVAL. Pragniemy, aby festiwal stał się w ciągu najbliższych lat największą i najsłynniejszą imprezą na świecie poświęconą temu stylowi tanga argentyńskiego. Aby osiągnąć ten cel planujemy w dalszym ciągu zapraszać tylko największym mistrzów tango salon oraz najciekawszych i najlepiej rokujących młodych tancerzy, żeby Festiwal stał się naturalną drugą dla rozwoju ich kariery. Chcemy wspierać młode talenty i dać im miejsce do zaprezentowania swoich umiejętności szerokiej europejskiej publiczności. Naszym celem jest także zapraszanie na koncertu orkiestr, które nie występowały wcześniej w Polsce, aby dać polskiej publiczności niepowtarzalną okazję do wysłuchania prawdziwej, żywej muzyki z Buenos Aires. Pragniemy rozwijać także działalność edukacyjną, realizowaną poprzez warsztaty, zajęcia interdyscyplinarne, wykłady, prelekcje. Naszym celem jest stworzenie cyklicznej imprez o charakterze kompleksowym, w sposób możliwie szeroki prezentującej całość zagadnień związanych z tangiem argentyńskim.